1. Wstęp
 2. Biblioteki dla webmasterów
 3. Wysyłanie operacji SOAP w technologii „Node.js”

Wysyłanie operacji SOAP w technologii „Node.js”

Moduł „Node.js” billon umożliwia ręczne wysyłanie operacji SOAP, które są dostępne jako metody obiektu „call” obiektu „SoapService”, który jest parametrem obiektu „billon”, który można otrzymać funkcją „require” z wartością „billon”. Metody przyjmują jako argumenty:

 • obiekt z parametrami:
  • „cNode” z kluczem API, który można uzyskać ze strony ustawień serwisu „billon.me”, lub obiektem z parametrami „name” zawierającym nazwę użytkownika i „address” zawierającym adres, po którym dostępna jest bezpośrednia komunikacja z węzłem Corporate Node,
  • „params”, którego wartością są parametry operacji SOAP w formie obiektu;
 • funkcję z argumentem, który jest odpowiedzią węzła Corporate Node.

Można ustawić globalnie akcję po wysłaniu każdej operacji SOAP ustawiając funkcję „onRequestSend” obiektu „SoapService”, który jest parametrem obiektu „billon”. Funkcja przyjmuje takie same argumenty, jak funkcja ustawiana metodą konfiguracyjną „onRequestSend”, czyli kolejno nazwę operacji, parametry w formie obiektu, odpowiedź i błąd przy wysłaniu.

Przykład:

billon.SoapService.onRequestSend = function (requestName, parameters, requestResponse, error)
{ // zdarzenie wysłania operacji SOAP, przypisanie funkcji niewymagane
  console.log('Wiadomość SOAP: ', requestName);
  console.log('Parametry wiadomości: ', parameters);
  console.log('Odpowiedź węzła Corporate Node: ', requestResponse);
  console.log('Błąd przy wysyłaniu: ', error);
};
var uniqueId = require('uuid/v1');
var data = {
  cNode: "eyJhkGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c3VyIjp7ImlkIjoyNSwic2FsdCI6IjEyZWVkMzQwLTM2NGUtMThNjgyN1hNDM5zA1MiOjEh0OTCJpYXQiDk0NjF9Q1M.zeWXG7Nyr3PFVhb4HRgLi5rh8fLZx41VHySHWUStIzc", // API key użytkownika serwisu "billon.me", tylko operacje "hello", "requestPaymentInitiation", "getTaskStatus", "getMoneyStatus" i "startSeriesPayment"
  /*cNode: {
    name: "billonpayments4",
    address: "http://213.189.38.34:20891"
  },*/ // komunikacja bezpośrednio z węzłem Corporate Node
  params: {
    type: "NORMAL",
    amount: {
      amount: 1000,
      currency: 'PLN'
    },
    requestData: {
      username: 'paying',
      uniqueTransferId: uniqueId(),
      title: 'Tytuł płatności',
      merchantBrandName: 'Nazwa brandu',
      requestInvoiceData: "NOT_NEEDED",
      requestDeliveryData: "NOT_NEEDED",
      description: ' '
    }
  }
};
billon.SoapService.call.requestPaymentInitiation(data, function(requestResponse)
{
  if (requestResponse.requestStatus === "SUCCESS") 
  {
  }
});
Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?